WordPress一款简洁的区块菜单

标题前面有ICON图标的,自行替换吧。

演示效果

WordPress一款简洁的区块菜单-狐狸库

Html代码

自行放到你们需要的地方

<div class="home-section-division header_fixed_from_here">
	<div class="containers">
	 <div class="home-division">
		<ul>
		 <li><div class="item item_3"><a href="#">
			<div class="item-thumb"><i class="b2font b2-landscape-line"></i> </div>
			<h3>狐狸库<span class="go">go<i class="ico-go"></i></span> </h3>
			<p>分享精品素材资源</p>
		 </a></div></li>
		 <li><div class="item item_1"><a href="/vips">
			<div class="item-thumb"><i class="b2font b2-profile-fill"></i> </div>
			<h3>VIP会员<span class="go">go<i class="ico-go"></i></span></h3>
			<p>高级资源抢先使用</p>
		 </a></div></li>
		 <li><div class="item item_2"><a href="#">
			<div class="item-thumb"><i class="b2font b2-bar-chart-fill"></i> </div>
			<h3>菜单<span class="go">go<i class="ico-go"></i></span></h3>
			<p>玩转潮流,体验快乐</p>
		 </a></div></li>
		 <li class="li_4"><div class="item item_4"><a href="#">
				<div class="item-thumb"><i class="b2font b2-heart-pulse-line"></i> </div>
			<h3>菜单<span class="go">go<i class="ico-go"></i></span></h3>
			<p>国内外品牌聚集地</p>
		 </a></div></li>
		</ul>
	 </div>
	</div>
 </div>

Css代码

温馨提示:本文最后更新于2023/03/27 18:17:24若文章内容或图片失效,请留言联系站长反馈!
!
也想出现在这里? 联系我们
创意广告
© 版权声明
THE END
喜欢本文内容,请点击【点赞】【分享】【收藏】
点赞0赞赏 分享
评论 共7条

请登录后发表评论

  请登录后查看评论内容